Catégories
Wayi cosaan

Jànjóoli

Jànjóoli – Faatu Kase

Jànjóoli ée, Biram Paate Jànjóoli ée, Aali war na Laat.

Jànjóoli war na jànjóoli , Maakumba war na ndóogóor Aali war na saryaan.

Baay jàngalóo ma, baay jàngalóo ma.
Damaa màgg daan.
Ba ma àttanee sab gopp oo,
Daal di aw sa yoonu tool, booba damay ndaw.

Sàmba Gilaajéegi nee:
Bu ndën xatee ndaama jooy.

Sàmba Gilaajéegi nee:
Xulóol du màtt saamaan.

Sàmba Gilaajéegi nee:
Ku am nag du yàppu muus.

Sàmba Gilaajéegi nee:
Nag du màtt mbaam du daan bëy du day ni giléem Saar.

Xam naa ku ma ci fayul njoow, dinaa la lawti-lawtee
Xam naa ku ma ci lebum njoow, xam naa fa muy jaar ba siiw.

error: Content is protected !!