Catégories
Wayi cosaan

Kuy laal Maademba

Kuy laal Maademba – Faatu Kase

Kuy laal Maademba sabar ga ca Ndaayànde kuy laal ndaat-saay.
Kuy laal sama doom jee, salaan jooyul wéet óo.

Sama doom sama soppe dund a mat a jooy óo, moom laay jooy ndax YÀLLA.
Féq saw fan mu gudd ée, nga am foo ma féete.

May ñaan Maademba nga day ni sa baay YÀLLA ay buur doom dundal.
Boo dundee ba man liggéey feral saay ronqooñ ée.

Doom waajur du fo ku leen di teral jàll àdduna ak laaxira.
Kuy teral waajuram, sa pay ca rabbi

Bul bew, bul jàmbu àqi njureel day toppe te day gaañ doom ju bon.
Bul féew Mademba a soo bëggee bijjaaw ée.

Bul jooy sama nenne, aayoo, beeyoo, beeyoo.
Bul jooy sama nenne, aayoo, beeyoo, beeyoo!

error: Content is protected !!