Catégories
Wayi cosaan

Laay Laay

Laay Laay – Faatu Kase

Laay sama Laay ée cam gore.
Laay sama Laay ée cam gore.
Suma la nee laay laay nee ma illalaa.

Aram Ndeela, Woree Mbaay, Nel Ma-jooja Dégén Faal

Tukkal séenati nay naar leegi jàmmi boroom jeex.
Aram Ndeela Woree Mbaay

Xel ma dellu na gànnaar.
Aram Ndeela Woree Mbaay.

Teeteeti ma teete mbaay, teeteleen ma damay raam.
Aram Ndeela Woree Mbaay

Teete ndaw ca ba muy door.
Aram Ndeela, Woree Mbaay, Nel Ma-jooja Dégén Faal
Aram Ndeela Woree Mbaay

Ay Laay ay sama Laay, ay Laay ay sama Laay óo!
Suma la nee Laay nee ma illalaa.

Wuy taaw damaa dig i ree, ma dig ko saay ree taaw.
Suma jëkkee ree àjjana day riir.

Ay Laay ay sama Laay, ay Laay ay sama Laay óo!
Suma la nee Laay nee ma illalaa.

Ay taaw damaa dig i ree, ma dig ko saay ree taaw.
Suma jëkkee ree àjjana day riir.

Laay! Laay! Laay! Suma la nee laay laay nee ma illalaa.

Laay! Laay! Laay! Suma la nee laay laay nee ma illalaa.

Ne, Laay! Laay! Laay! Laay!, Laay! Sama Laay!
Nit du benn xol du ñaar Yàlla yaatu na.

Laay! Laay! Laay! Ndaysaan!
Suma la nee laay laay nee ma illalaa.

Dàjji boroom maandu ga, dàjji boroom leer.

Yaa ma jaral yéeg ba ca kaw ma xalambaayu.
Ne dett ci paaka 108 mu boros ma cig faar.
Man mu dund ak man mu dee, jébbal ma doktoor.

Laay! Laay! Laay! Ndaysaan!
Suma la nee laay laay nee ma illalaa.

Ne Dogo a nga ca Mbéey, Saaxayaa nga ca Mbéey
Ne Dogo Faali ak Maawa Joor làmbam ya des Mbéey, Bittee nga ca Mbéey YÀLLA na ngay maam.

Laay! Laay! Laay! Suma la nee laay laay nee ma illalaa.

error: Content is protected !!