Catégories
Sëñ Ahmadu Baas

Afrig

Afrig sa doom yaa ngi war ay gaal di tàbbi ci mbeex
Di lab di dee soo jógul kat lee ñu faatu ba jeex

Sa néewi doom yaa ngi géej giy gëq booba ba tay
War-ndéexe tax leen a war ay gaal yu gudd ta déex

Géej gii jirimloo na ay ndaw tas na ay këri-kër
Jeeg jiy jotul seen i rangooñ sax ci tuuru ba jeex

Ay ndaw yu am doole am xam-xam di sànku jubul
Afrig jógal kar sa ndaw yii leegi say gone jeex

Su géej gi dee ray tubaab yiy jàppe ak di fital
Nga sax ci nguurook a xëccooy pal balaa bi du jeex

Kuñ fal mu lëngook i gaayam sax ci sàcc alal
Di taax ak ay tuuxu ay sàntam di regg ba géex

Rongooñi waadoole yeek miskiin yi faf saf i déeg
Di siim cerey wuur yi tay siif seen ñaxet di ko ñeex

Way-ñàkk yiy wéy ci seen ug ñàkk gaa ya amoon
Di gën di woomal bariy daamar di lekk lu neex

Baykat ba daa suqlim réew réccu lum baye woon
Bay weeri weer jaaye as njëg notti notti ga yeex

Ku jaay kilob gerte tay jii njëg sa num man a toll
Du mat kilob ceeb mo ndax baykat bi deeti na féex

Tay Afrikaa jaay na ay géejam yabooy ak i jay
Lay xonti doomam tubaab yiy yóbb jën yi fi weex

Ag càmm yàqu na, jur giy wopp parlu hamul
Baykat yi ak sàmm yaa ngiy soow i ruur ak a xeex

Ku màng téemeeri nag ren jublu àll déwén
Mu mànki fanweeri nag ag càmm yàqu na jeex

Ku jàng yor ay lijaasaam mun la ham fumu xëy
Yii rekk a tax ndaw yi jóg war gaal yi tàbbi ci mbeex

Afrig jógal defaraat mbay mii nga ham te defar
Sa càmm gii nanguwaat géej gii tubaab yi ne céex

Sekkarti dex yii ñu sakkoon jël sa ndaw yi nga ham
Joxleen i xëy dunde sam koom ñàkk dal di fi jeex

Yaw am nga way xaralaak ay waane am ñu xereñ
Say suuf njariñ li mu ham réerul ba dee fi ko jeex

Am ay garab tay jëggaanim paj ci réewi Tugal
Say ndën di ñor ngay xëccoo lañ wetti ak di ko wéex

Afrig dogal buumi njaam yii ndax nga àgg ca kaw
Lu der bu ñuul tële tay bay jaamu till yu weex.

Lu nit ku ñuul di xëccoo ak nit ku weex du ca jot
Ak doonte moo ko yayoo ñuul tax du jiite ñu weex

Seetal sa doom yiñ fi ràngoon ngir ñu wallu tugal
Dogan kon ak ñoom tugal day far ca boobële xeex

Tay jii Tugal xañ la ay wuntam sa ndaw yi taxaw
Di ñalgu ay gaal di xét ay géej di faatu ba jeex

Biddanti bon na ndaxam Afrig bu teeloon a jóg
Kon tay Órob du nëxal géejug xelam ba du téex

Seetal ma réew mii di bañ lim am di jëgg di jël
Ceebub Risaatool bi jeeg jii nee ñu mantil a neex

Tay dàlli Turkeek i Siin ngay jëndi junni di sol
Te dàll Ngaay nekk nii gën fopp piire te féex

Orãs ji ñor Kaasamaas lañ jal ci mbedd mi def
Juñ jëggi ciy firigoo ngir nee ñu moo gën a neex

Sobles Risaatool la ñuy wànteer ca luuma ya tay
Sobles bitim réew si lañ seeral ne moo gën a weex

Jëggaani aw làkk jox sam réew ñu fàtte Wolof
Di soppi sax der bu ñuul ciy jumtukaay ba mu weex

Moo der bu ñuul lu la jot lii ndax tayeef la ci yaw
Déedeet li sam xel mu nëx taxtil ba nëxtil a téex

Faral taxaw foofu yaw Baas njàmbatak ba a yam
La gaa ya daa mer ci baawon mer la muy tëe a seex

Allaahuma salli halaa Sëyyidinaa Muhammadin wa sallim

Aji-bind ji: Suhaybu Si

error: Content is protected !!