Catégories
Sëñ Móodu Njaay Rasiit

Yaa ibna

Ci kàddu gi: Xaadim Njaay Rasiit

Yaa ibna xaaliya na ngeen diy dànn
te bañ a ngóoroo donn naa ab dànn

Donn ug fetal cib dànn daf maa wóor ne
Soo dànnawul du tee nga reerew yànn

Fëlee di woon dàggaam du tee jëggaani
Moom tool ya soo bayul du tee yalwaani

Ndax ñaari siin ak ñatti xaaf ñooy dunyaa
Ca siin ya mbaate xaaf ya dóona sunyaa

Sonn bu wér sàmm bu wér nawees leen
Mbaa lu ko moy xaaf yee fi sës yabeef leen

Di dox di xat-xatloo ci bunti jaambur
Tàbbi ci biiri kër di xaar aw jaambur

Tax lu fa réer ñuy xeñ di laajte foo jaar
Bul mere kenn yaa deful ag njàmbaar

Lilee di saa ndigal te mooy saab yeete
Nelaw yu rëy xaraŋ ya doy nab yeete

Aji-bind ji: Seex Lóo

error: Content is protected !!