Catégories
Yuusu Nduur

Sama doom war ci mbaam

Góor gi nee na: Àdduna kenn xamu ko.
Pàppa ekspilike nu.

Góor gi nee na: Àdduna kenn xamu ko.
Pàppa ekspilike nu.

Waaw ma ekspilike leen:
Maak sam doom
Sama doom yéeg ci mbaam.
Man may teete mbaam.
Haa nu romb benn dëkk,
Nit ñi toogoon foofu.
Ñi ngi naan xoolal xale bi aka reew.
Naaj wu tàng wii
Moom mu waroon a teete mbaam
Sama doom déglul benn a ngoogu.

2- Maak sama doom
Sama doom wàcc mbaam
Man ma yéeg ci mbaam
Moom muy teete mbaam
Beneen dëkk binu romb
Nit ñi toogoon foofu
Ñi ngi naan mag mii moo ñàkk xel.
Sama doom déglul ñaar a ngoogu.

Àdduna bii, soo defee lii, ñu ne la lële, nga de lële ñu ne lii a nu gën a neex.

Góor gi nee na àdduna kenn xamu ko
Góor gi waxtaanal nu
Góor gi nee na àdduna kenn xamu ko
Pàppa ekspilike nu

Góor nee na àdduna am pàttaliku la
Pàppa ekspilike nu

Waaw ma ekspilike leen.
Leegi nu wàcc mbaam
Nun ñaar nuy teete mbaam
Ñeneen ñi nu romb fee
Ñi ngi naan ñaar ñii ñoo ñàkk bopp.

Leegi nu yéeg ci mbaam
Kenn wommatul mbaam
Feneen fi nu romb fee
Ñi ngi naan ñii ñaar ñoo ñàkk yërmaande
Sama doom déglul ñatt a ngoog oo.

Ne baay bi, bàyyil man suma rombee
Baay bi, bàyyil, man suma la jiitoo
Nga wax ma lu ñaaw.

Ne bàyyil suma la rombee nga wax ma lu ñaaw
Man suma la jiitoo nga wax ma lu ñaaw

Man li may def a gën li ngay def?
Am li ngay def a gën li may def?

Wommat, wommat mbaam ñu gis la.
Dunyaa, ni mu mel a gën ni ngeen mel.

Suma la wonee gannaaw nga wax ci man
Waxóo ci man lu dul wax ju ñaaw

Lu ma def nga ne baaxul
Lu ma ne amna nga ne loolu amul
Waaw loolu lu ciy pexe?
Li ciy pexe mooy bul faale
Bul toppatoo te dee ko sóoraale

Baabakar Kan way na Allaaji Bada Lóo mooy baayam

Seetal Yuusu Nduur ni muy waye
Mbaar, mbépp ak mbëfër

Seetal etuwaal ni muy tëgge
Danuy misig mu saf Yuusu way ci kawam

Su doyul nu dolli
Su ëppee nu xaaj ko
Su matul , nun nu mottali ko
Ismayla sóo ndax mu tane

error: Content is protected !!