Catégories
Saabal

IRAŊ DIGE NA NE DINA FAYYU:

IRAŊ DIGE NA CI ÀJJUMA JI NE DINA FAYYU RAY GI ÑU RAY XAASIM SULLAYMAAN DI KENN CI NJIIT YI GËN A AM SOLO CI KÀRCEB TEERÃ CA IRAAG.

Moom nag waa Amerig a ko faat cig cong goo xam ne Donaal Tóramp moo ko digle. Mu doon mbir mu doy waar moo xam ne la cay juddoo man naa ëpp i yoxo ci jamono ji nga xam ne nii ñàkk a déggoo gu mat sëkk dafa am ci diggante aasintoŋ ak Teeraŋ. Ngir wutal ku wuutu Sullaymaan, njiit lu mag lu jeqiku ga di Aayaatelaa Aayaxameney tabb na ka toppoon ci moom, ñaar fukki at a ngii ci ESMAAYEL GAANI ba noppi di dëggal, yoon wi nga xam ne moom la kàrceb Al-Xutsu jaaroon dara soppeekuwu ca.
« Ginnaaw faatug jàmbaar jii di Xasem Sullaymani, maa ngi tabb ki topp ci moom di Esmaayil Gaani ngir mu jiite kàrceb Al-Xutsu.» Bu sàmmkati jeqiku gi, loolii la Elxemeney wax ci saabal bi mu siiwal ci dalub Càmm gi.

Leeral:


Saabal b=communiqué
Càmm =Etat

error: Content is protected !!