Catégories
Saabal

Njaatigel njaayum garabi réew mi àddu na

Njaatigel njaayum garabi réew mi Aan Sekk Njaay àddu na ngir ñu fayeeku galag ci watsab bi ngir dooleel garabi paj mi ci Senegal:

Ci Senegaal ñiy jëfandikoo lënd gi ci seeni jollasu takku nañu lool. Kon war nanoo seet i pexe ba fayloo leen bataaxel ak ndéggat yiy jaar ci watsab bi ak sax yeen mbaali jokkoo yi. Loolu lépp war na ñu koo xool ngir dimbali paj mi. Ndax lépp daa war a bawoo rekk ci Nguur? Ndax waru noo seet yeneen pexe? Fan la nu war a jële yooyu pexe?», di laaj yi mu samp moom doktoor Njaay ci “Soleil”.

error: Content is protected !!