Catégories
Saabal

LU JAMP

LU JAMP – Lëkkoo-xare giy xeex El (kureelu xare giy woowe seen bopp “Nguurug Islaam”) àddu na ne day dakkal ay yëngoom ya mu doon amal fa Iraag.

2i tontu ci « LU JAMP »

Yëy-yàbbi

error: Content is protected !!