Catégories
Saabal

ÑATTI SOLDAARI AMERIG LA ÑU FAAT CA SEEN KÀRCE BA NEKK CA KEEÑA:

Kàrceg soldaari Amerig ca Keeñaa la ñu song ba tax i fafal-naawi xare yu bari ya nekkoon ca suuf ñu taal leen. Cong ga nag mu ngi ko jiiñ kippaangog Somali gii di Alsabaab. Mu nga am 5i fani saawiye 2020. Te mu doon ca kàrceg soldaari Amerig ba nekk ca Màndabay ba tax ray nañu ca ñenn ca ñoom, bokk na ci sax kenn ca ña leen jiite woon.

Leeral:

Soldaar s=les militaires
Fafal-naaw g=avion
Kippaango g=groupe

2i tontu ci « ÑATTI SOLDAARI AMERIG LA ÑU FAAT CA SEEN KÀRCE BA NEKK CA KEEÑA: »

Yëy-yàbbi

error: Content is protected !!