Catégories
Saabal

TATA BU MBÀKKE MÀBBAL NAÑU KO…

Tata bu Mbàkke màbbal nañu ko, daaray Lislaam la fa xalifab Murit yi bëgg a def :

Baay Faal yi daaneel nañu tata Nelson Mandeela bu Mbàkke démb ci ndigalu Sëriñ Muntaxaa Mbàkke. «Sëriñ Tuubaa fii la ganee àddina. Fii la nekkoon. Kon yell na lool ñu jox ko xalif bu Murit yi. Moom moo jox xalif bu Baay Faal yi ndigalul daaneel tabaxu tata ba. Barab ba dinañu fa def daara ju mag ngir jàngum Alxuraan», loolu la Sëriñ Seex Faal mi doon saytu tojub tata ba xamle.

Leeral:
Tata= stade

6i tontu ci « TATA BU MBÀKKE MÀBBAL NAÑU KO… »

Yëy-yàbbi

error: Content is protected !!