Catégories
Saabal

Bis ni tay la woon: 10i fani saawiye…

Bis ni tay la woon : 10i fani saawiyee 1994, sosug UEMOA.

UEMOA, mbootaay la gu ëmb réewi Afrig Soowu jant yi. Kureel la gu dolleeku ci yu fi nekkoon, ngir jàppndal gëndaloog koom-koomu Soowu Afrig gi.

10i fani saawiyee 1996 la ñu ko sos. Ndakaaru la ame woon. Daa dëgëral tërëlin yi ci sàrt bi sanc UMOA, mbootaay gi dajale réew yiy jëfandikoo Seefaa ci Soowu kembaar gi, ci la dale woon 12i fani mee 1962.

UEMOA, daa dolli ci bokk xaalis bi, boole koom-koom yi. UEMOA lu jëm ci xaalis bi lay saytu, te UEMOA gëndale koom-koomi réew yi la jublu, jaare ko ci def leen benn ja, bennale seen tërelin ci wàllu yoon.
Réew yii ñoo ko séq : Bene, Burkinaa Faaso , Kodiwaar , Gine Bisaawóo, Mali, Senegaal, Togo, Niseer.

Dalu UEMOA a ngi Wagadugu, gëblay Burkinaa Faaso .

Ak xaalisu seefaa bi waroon a dee, ECO juddu, yaakaaroon nañu itam faatug UEMOA ci atum 2020 mii. Walla boog ci melo wii. Ndax 15i CEDEAO yi ñoo waroon a booloo, bokk di benn ja, di jëfandikoo benn xaalis bi. Liy laaj bi sàmpe leegi mooy ba xam “Seefa-Eco” bii dafa nar a weddi ECO ba ñu waroon a may nu wéddikoo ci Farãs am déet.

Yëy-yàbbi

error: Content is protected !!