Catégories
Saabal

DOOMI AMERIG JI GÀDDAAY NDAX DIINEEM TE ÑU RAY DOOMAM

Sëriñ Àlliyun Ñas di doom ci xalifab Medina Baay àddu na ci cong gu metti ga amoon ca Kawlax ba Muhamet Siise di doomi Amerig ñàkk ci bakkanam.

Mu ngay xamle ne jëf ju ñaaw du weesu lii nde ñaari ñi ñu song ay taalibe yu dëggal jëme ci Baay Ñas la ñu. Te ku ndaw ki ci faatu ba muy am juróom ñaari weer la baay ji ngàddaaye Amerig ñëw sanc foofa ci Medina Baay nguur dund diiney Islaamam. Toog na fi 8i at di jàng Alxuraan, bunu sukkandikoo ci kàdduy Sëriñ Àlliyun Ñas.

Mu ngay woo kilifa réew mi ngir ñu leeral mbir ba ku ca laale ay daan yu metti dal sa kaw.

7i tontu ci « DOOMI AMERIG JI GÀDDAAY NDAX DIINEEM TE ÑU RAY DOOMAM »

Lii de aw xas la wu rëy ci nun, ku juge réew ak réew ngir rawale diineem, ñoñ réew mamu jëm rayko, lii dina yonjax loo walla ñàkk a wóolu loo ku ko dégg te dégg ñu ne fii réewum jullit la.

Doy na waar!

Waaye nag ndeem leeragul, managunoo joxañ baaraamu tuuma kenn. Yal na ko Yàlla niit daal.

Tey jii la dugg ci see xët wi, waaye du nataal bu ne rekk waay wane.
VOUS DEVEZ CENSURER CERTAINES IMAGES CHOQUANTES !!!!!

Yëy-yàbbi

error: Content is protected !!