Catégories
Njaga Mbay

Saxaar gi

Saxaar gi

Al hamdulillaa sant a war,
Al hamdu lillaa sant a war

Jàmbat li fi war ab jullit
Te kenn du ko teg ab jullit
Nanu muñ ay dogal
Li feeg li fi ne yàgg na

Wóoy dëkk ba ma jëm daa sori
Saxaar ga fa jëm déqi na.
Naa muñ leeg ma seen gaar ba.

Muñal lu la dal Yàlla Buur bi dana nattu jaamam,
Gor su muñ la ko dal Yàlla wan ko yoon ba du jooy.

Sëydi Baraam Caam.

Nday Astu miii, yaayu Fat Caam, Ibraahima Caam,

Moo di baay ba day Maam Faatu sangare, ana Astu Caam? ana Joor Caam?

Nday Astu Juuf Njuufa Njoxa-baay, Mooy yaa yi Sulaymaan di yaa yi Mustafaa waaye nag Baram Caam.

Wàcc nga def nga li la war
Bàyyiwóo njaboot gi wéet te def nga li la wa

Yàlla, lumu def noonu la te jaam bu ko xam noppalu.

Nanu leen muñ ci tiis yi

Booy jàpp fii may jàpp fee nu bokk funu jëm man na noo bañ a ñaaw,

Ablaay Deer, laay Baaba Deer, laay fat laay laay way góoru Binta a ngii, góoru Seeni a ngii yal na la Yàlla yiir.

Xam naa sa maama fi sàlloo woon gàmbi meew

Doomi ndayi Seex Taal góor Astoo ngee
Wayleen Ablaay Deer

Loo xam, xamu ma bul ma yab,
Loo am amu ma bul ma yab Yàlla ay dogal ci jaam ñi.

Tukki dellu dacaa baax ndax njaboot ga lay xaar, nawle yaa nga lay xaar noon ya toog di la xaar.

Njiaboot gu ndaw ga lay xaar

Daw ku wéradi
Daw ku wére di
Bul ko daw ba mu xam ko
Man naa yokk la ko metti
Ne Baraam Caam faj nga jirim

Dëkk ba ma jëm daa sori.
Saxaar ga fa jëm déqi na:
Naa muñ lee ma seen gaar ba

Jamono ji sax daa metti.
Muñ ci dafa war kuy jullit laa ilaaha illal Laahu

Muñ dafa war bannii Aadama Njaay,
Bu dee lu neex danga koy muñ yaakaar ne ëllëg dana metti.

error: Content is protected !!