Catégories
Yuusu Nduur

Tongoo

Bu la kersa manee, nga bañ maa woo
Mbaa mu jàpp ma, ma bañ laa woo.

Xaw ma lu ko jar ba sa xol def góom
Te góomu xol di lu la man a gaañ.
Suma jekki-jekkee
Damay dégg am luy riir, ci biir xolam.

Nu dëkk ci tong
Sama xol di jeex
Sa xol di fees
Nun ñaar noo ko def.

Mii xel naan , naa ko woo
Yaw seetal mi gën
Mële xel naan buma ko woo

Yaay seet!
Yaay seet!

Mii xel naan , naa ko woo
Yaw seetal mi gën
Mële xel naan buma ko woo

Yaay seet!
Yaay seet!

Mii xel naan , naa ko woo
Yaw seetal mi gën
Mële xel naan buma ko woo

Sa dëgg-dëgg, yaay sama guddi
Yaay sama bëccëg
Ba tax na yaa ma moom

Te it bunu dee nelaw nun ñaar,
Day ànd ak teey ànd ak silãs.

Fumu toll, dafay janeer
Mel ni ku réer ci biir mbëggeel.

Nu dëkk ci tong
Sama xol di jeex
Sa xol di fees
Nun ñaar noo ko def

Mii xel naan , naa ko woo
Yaw seetal mi gën
Mële xel naan buma ko woo

Yaay seet!
Yaay seet!

Mii xel naan , naa ko woo
Yaw seetal mi gën
Mële xel naan buma ko woo

Yaay seet!
Yaay seet!

Mii xel naan , naa ko woo
Yaw seetal mi gën
Mële xel naan buma ko woo

Yaay seet!
Yaay seet!

Mii xel naan , naa ko woo
Mële xel naan buma ko woo

Dafa daan peñewu yoor-yoor.
Dafa daan solu di ma xaar.
Dafa daan xeeñ gëtt ci yaramam.
Yaramam, yaramam, yaramam.

Suma lekkee mu mel ni lekk na,
Suma xiifee mu tàggoo ak sagoom.
Suma toogee mu janoo ak man di ma xool.
Di ma xool, di ma xool, di ma xool.

Ée yaw! Ée yaw!
Kaay gindi ma
Ée yaw ! Ée yaw
Kaay firi ma
Ée yaw ! Ée yaw
Kaay jege ma
Ée yaw !

Mbëggeel dafa neex lool,
Mbëggeel dafa neex.
Dafa neex a neex a neex ba mujj metti lool.
Metti lool, metti lool di metteek a naqari.

Ée yaw! Ée yaw!
Kaay gindi ma
Ée yaw ! Ée yaw
Kaay firi ma
Ée yaw ! Ée yaw
Kaay jege ma
Ée yaw ! Bilaay !
Xolam dafa ànd ak xet gu neex.
Haa billaay lu xel mi gën a sori ci tukki…

Billaay! Su guddi masaan a jot ci suuf su teey sii
Cëy waay, billaay, billaay!
Xolam dafa ànd ak xet gu neex, gu gën a teey billaay!

Catégories
Yuusu Nduur

Sama doom war ci mbaam

Góor gi nee na: Àdduna kenn xamu ko.
Pàppa ekspilike nu.

Góor gi nee na: Àdduna kenn xamu ko.
Pàppa ekspilike nu.

Waaw ma ekspilike leen:
Maak sam doom
Sama doom yéeg ci mbaam.
Man may teete mbaam.
Haa nu romb benn dëkk,
Nit ñi toogoon foofu.
Ñi ngi naan xoolal xale bi aka reew.
Naaj wu tàng wii
Moom mu waroon a teete mbaam
Sama doom déglul benn a ngoogu.

2- Maak sama doom
Sama doom wàcc mbaam
Man ma yéeg ci mbaam
Moom muy teete mbaam
Beneen dëkk binu romb
Nit ñi toogoon foofu
Ñi ngi naan mag mii moo ñàkk xel.
Sama doom déglul ñaar a ngoogu.

Àdduna bii, soo defee lii, ñu ne la lële, nga de lële ñu ne lii a nu gën a neex.

Góor gi nee na àdduna kenn xamu ko
Góor gi waxtaanal nu
Góor gi nee na àdduna kenn xamu ko
Pàppa ekspilike nu

Góor nee na àdduna am pàttaliku la
Pàppa ekspilike nu

Waaw ma ekspilike leen.
Leegi nu wàcc mbaam
Nun ñaar nuy teete mbaam
Ñeneen ñi nu romb fee
Ñi ngi naan ñaar ñii ñoo ñàkk bopp.

Leegi nu yéeg ci mbaam
Kenn wommatul mbaam
Feneen fi nu romb fee
Ñi ngi naan ñii ñaar ñoo ñàkk yërmaande
Sama doom déglul ñatt a ngoog oo.

Ne baay bi, bàyyil man suma rombee
Baay bi, bàyyil, man suma la jiitoo
Nga wax ma lu ñaaw.

Ne bàyyil suma la rombee nga wax ma lu ñaaw
Man suma la jiitoo nga wax ma lu ñaaw

Man li may def a gën li ngay def?
Am li ngay def a gën li may def?

Wommat, wommat mbaam ñu gis la.
Dunyaa, ni mu mel a gën ni ngeen mel.

Suma la wonee gannaaw nga wax ci man
Waxóo ci man lu dul wax ju ñaaw

Lu ma def nga ne baaxul
Lu ma ne amna nga ne loolu amul
Waaw loolu lu ciy pexe?
Li ciy pexe mooy bul faale
Bul toppatoo te dee ko sóoraale

Baabakar Kan way na Allaaji Bada Lóo mooy baayam

Seetal Yuusu Nduur ni muy waye
Mbaar, mbépp ak mbëfër

Seetal etuwaal ni muy tëgge
Danuy misig mu saf Yuusu way ci kawam

Su doyul nu dolli
Su ëppee nu xaaj ko
Su matul , nun nu mottali ko
Ismayla sóo ndax mu tane

error: Content is protected !!