Nitt

Nitt: (tur) Mooy ñaar-fukk.

[En: twenty]
[Fr: vingt]