Cabb

Cabb b: tur

Ak dank, dajaloo ci benn barab. Niral: Jigéen ñaa nga def ab cabb ca ëtt ba.

 

Cam

Cam s: tur

Nit k

Can

Can g (tur) alal ja ñuy jox jigéen bees koy takk.

Car-car

Car-car: (njëfka)

Luy sottiku niki ndox moo def ci lu bënn fu ne muy tuuru di car-cari. Niki it ronqooñ i ku jooy.

Cawali

Daraay rabal. Daraa joo xam ne sëru rabal lees ko ñawe

Céebo

Céebo m: tur

Nawet bi dees koo séddale ay xaaj. Xaaj yi yu njëkk yi nag lees di woowe ay céebo. céebo mu ne fukki fan ak ñatt lay doon. Amna céebom dabraan, anaata, dékk añs.

 

Cëtëŋ

Cëtëŋ: njëfka

1- Lu jóge ci kaw ne cëpp ci suuf.

2-Mbetteel, lu jekki jekki dikk te tàggoowul, lu bette. Lu jekki jekki ne cëpp.

 

Cëŋŋ

Cëŋŋ: njëfka

Wàcce, bàyyi mu ñëw. Teg fi suuf. Niral: Neel cëŋŋ ndab li fii.

 

Colle

Lu ne coll ca kaw.

Cunkóor

Cunkóor : (tur) Kawar yiy nekk ci geenu fas.