Dees

Danañu ko. Niral: Dees na wax = Danañu wax. Waaye kiy wax walla ñiy wax kenn xamu leen.

Deq

Deq b: (tur)

1- Biir bu rëy

2- Ndox mu taa ci lu mel ni am pax.