Gëdda

Gëdda g: tur 

Koo xam ne xel mi neexul du mokkal te amul jom.

 

Gëndaloo

Gëndoo (tur)

Ñaar yu dendoon dem ba doon benn. Niki ñaari déeg yu dénd mu tawaat ndox mi gën a yokk ñu far gëndoo ci benn déeg.

Gëret

Ne gëret: (njëfka)

Yëngu gu am doole. niki boo tiitee ni sa naw gi di def, dangay yëg ci sa dënn bi mel ni daa am lu ci jóge. Sa naw gi moo ne gëret.

Gët

Gët: tur

Ay bët, bu dee benn, bët bi ngay wax. Bu baree gët yi.

Gëtt

Gëtt g: tur 

Xet gu neex, ndox la mu xeeñ neex ñu sol ko ci biteel, di ko laal. (Parfum)