Kok

Koo xam ne

Niral: Kii nit la kok du jëw. = Kii nit la koo xam ne du jëw

 

Koom

Koom m (tur)

Am-am, niki alal, ay kër, ay wata añs.

Koote

Alku, torox

Kostan

Kostan m: tur 

Baaraamub ginaar biy féete ginnaaw.