Neeteetóo

Waxatóo. Ne = wax. Diw nee na = Diw wax na.

Ngànj

Ngànj m: tur 

Matt mu dijj. Mooy la jaaykati dibi yi di taal.

Ngér

Ngér m (tur)

Aw yoon, ab gis-gis, aw xalaatiin.

Ngelliir

Ngelliir g: tur 

Ngolliir

Ngolliir g: tur

Nimse

Nimse l: tur 

Nisër, loo bëggoon a def, loo xam ne bëgg nga daal, saa soo ko jekkoo def ko. Niral: Man de nimse na maa yóbb sama yaay Màkka.

 

Nitt

Nitt: (tur) Mooy ñaar-fukk.

[En: twenty]
[Fr: vingt]

Njaal

Njaal m: tur 

La ñu lay jox, boo deelee, boo amee ku la jege ku faatu.

Njakke

Njakke l :tur

Sama magi jëkkër walla ay rakkam yu jigéen.

Njolloor

Njolloor g: tur

Waxtuw tisbaar. Diggante 14iw ba 16iw. Niral: Sama yaay day aaye dox njolloor.