Nimse

Nimse l: tur 

Nisër, loo bëggoon a def, loo xam ne bëgg nga daal, saa soo ko jekkoo def ko. Niral: Man de nimse na maa yóbb sama yaay Màkka.

 

Nitt

Nitt: (tur) Mooy ñaar-fukk.

[En: twenty]
[Fr: vingt]