Njaal

Njaal m: tur 

La ñu lay jox, boo deelee, boo amee ku la jege ku faatu.

Njakke

Njakke l :tur

Sama magi jëkkër walla ay rakkam yu jigéen.

Njolloor

Njolloor g: tur

Waxtuw tisbaar. Diggante 14iw ba 16iw. Niral: Sama yaay day aaye dox njolloor.

Njunux

Njunux l: Day mel ni ndox mu taa ci yoon wi te boo yeggee doo fa fekk dara. Boo duggee ci wata waxtuw digg-bëccëg danga ko gis ca kanam mu mel ni ndox mu taa ci tali bi .