Seeru

Seeru (jëf)
Seere mbir, teew ci mbir, nekk ci mbir, fekke mbir.

Selaw

Ne selaw: (njëfka) lu ne tekk dara yënguwul. Niki nga dugg ci kër déggoo dara lu yëngu, lépp ne selaw rekk.

[En: quiet]
[Fr: calme]

Ser

Ser: (jëf)

Yuuxu gu xumb kok, day kawe lool di gën a xumb.