Xebet

Xebet: jëf

Diiŋat, suufeel, xeeb, ñaawlu.

Niral: Bàyyil di xebet li sa njaatige li di def, ndax boo nekkoon ci barabam de danga xam ne jàmbaar dëgg la, jiite yombul.

 

Xeraw

Ne xeraw (njëfka)

Tekk, selaw, dara yënguwul.

Xerawlu

Xerawlu: (jëf) mooy déglu gu ànd ak bàyyi xal la ngay déglu.