Njolloor

Njolloor g: tur

Waxtuw tisbaar. Diggante 14iw ba 16iw. Niral: Sama yaay day aaye dox njolloor.

error: Content is protected !!