Selaw

Ne selaw: (njëfka) lu ne tekk dara yënguwul. Niki nga dugg ci kër déggoo dara lu yëngu, lépp ne selaw rekk.

[En: quiet]
[Fr: calme]

error: Content is protected !!