Sox

1- Sox b: (tur) la génne ca gémmiñug fetal. La takk jóge ca fetal ga.

1- Aw dóor la. Ŋëb sab loxo dóor ko nit, sox nga ko. Dóor nga ko ab sox.

error: Content is protected !!