Xafara

Mattum salaan walla ngeer mu man a tàkk.

error: Content is protected !!