Sëñ Haadi Ture

Pitax mu ndaw

Bismilaa Rahmaani Rahiim Faa ilan, faa ilanNan ci way ciy wolofSoo wayee ciy wolofKon ci xol lay xaraf Déglu naa biig ci njëlAm pitax cig garabÑuy tawat naan hadiilAb liccin moo ko këf Mii pitax naa ko ndaxMar wu...

🎧 Déglu

Sñ Abdu Asiis

Na leen Yàlla buur Yàlla dolliy ngërëm, ci Abdul Asiis dolliwaat ay mayam. Donoy mawdo jaa ngii di laa biire nit ñi, ci diine ak ug afle ciy xéewalam. Na ngeen diglu tay jii ma wax ay meloom, bu...

🎧 Déglu
error: Content is protected !!