Sëñ Maam Moor Mbàkke

Ñu gën koo xam ci sñ Maam Moor Xam sa diine, mi ngi juddoo Mbàkke Xewar ci atum 1969, ñu ngi ko tudde maamaam di sëriñ Moor soxna miy taawub maam Moor Jaara.

Sëriñ Abdu Xaadir Mbàkke moo ko dalal ba noppi door koo boole ak sëriñ Seex May dib jarbaatam mu jàngal ko ba mu sori door koo yóbb ci daara ju ñuy wax Mbajaan ca penkug Tuubaa ci sëriñ daara bu ñuy wax sëriñ Muhammadu Ñaŋ. Fa la nekk ba fer ijji,ñu tuxal ko daaray Daaru Salaam Darma ca sëriñ Mustafaa Sill.

Jaar na itam daaray sëriñ Siise nekk ginnaaw Mesere.
Mi ngi mokkale Alxuraan Kokki. Bind na ñaari kaamil.
Ci la tàmbalee jàng xam-xam ci daaray sëriñ Habiibu ba mu ca jugee ci la samp daaray majaalis ci këram daa jàngale xam-xam ba nim demee Làmp Faal .

Ci la ko waa Làmp Faal woowee di sàkku ci moom ngir mu jàppale leen ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa, ci la tàmbalee jataay boobu di “Xam sa dine”, ba faf ñu koy woowee sëriñ maam Moor Xam sa diine.
Fim toll nii mi ngi yëngatu ci njàngalem majaalis.

Bind na ci fiq lu baree bari, def na téere bu jëm ci laab ak julli, bind na ci asaka, ci miiraas,bind na itam ci aj-màkka.Bind ci fànn yu bari.

Limat: 785441307

error: Content is protected !!