Wayi cosaan

Laay Laay

Laay sama Laay ée cam gore.Laay sama Laay ée cam gore.Suma la nee laay laay nee ma illalaa. Aram Ndeela, Woree Mbaay, Nel Ma-jooja Dégén Faal Tukkal séenati nay naar leegi jàmmi boroom jeex.Aram Ndeela Woree Mbaay Xel ma...

🎧 Déglu

Jànjóoli

Jànjóoli ée, Biram Paate Jànjóoli ée, Aali war na Laat. Jànjóoli war na jànjóoli , Maakumba war na ndóogóor Aali war na saryaan. Baay jàngalóo ma, baay jàngalóo ma.Damaa màgg daan.Ba ma àttanee sab gopp oo,Daal di aw sa...

🎧 Déglu

Wayu semb

Naanàngoo maa ne kojomleen ko nàngo mberiNaanàngoo kojomleen ko nàngo mberi Baay góor gee baay sëriñ daara jàmm nga yendoo.Baay góor gee baay sëriñ daara jàmm nga yendoo Baay góor gee indil guro gi mbaa dunu mokkal.Baay góor gee...

🎧 Déglu

Wayu ndëpp

WAYU NDËPP Junnéey géejKafteer baa nga NdarXamuma daraMënuma dara Seex fàllu Mbàkke yaa wóorYoroo saa pëb beeArdo may ma soow Maam Kumba NdóoyÀnd na ak MbatuliMu dem ba wiiri géej SalaamMaam geesu MbulMaam Kumba NdóoyMaam Kumba Ndóoy NJARE Na...

🎧 Déglu
error: Content is protected !!