Yuusu Nduur

Sama doom war ci mbaam

Góor gi nee na: Àdduna kenn xamu ko.Pàppa ekspilike nu. Góor gi nee na: Àdduna kenn xamu ko.Pàppa ekspilike nu. Waaw ma ekspilike leen:Maak sam doomSama doom yéeg ci mbaam.Man may teete mbaam.Haa nu romb benn dëkk,Nit ñi toogoon...

🎧 Ubbi

Tongoo

Bu la kersa manee, nga bañ maa wooMbaa mu jàpp ma, ma bañ laa woo. Xaw ma lu ko jar ba sa xol def góomTe góomu xol di lu la man a gaañ.Suma jekki-jekkeeDamay dégg am luy riir, ci...

🎧 Ubbi
error: Content is protected !!